Door de linken aan te  klikken zie je de foto's van de bijeenkomst .
Nieuwe locatie sinds 25 Oktober 2014
Noodgedwongen zijn wij op zoek moeten gaan naar een andere locatie . Door tussenkomst van zuster Monica ( medezuster van wijlen zuster Bernhard ) zijn we terechtgekomen in de lokalen van het Sint-Bavohumaniora te Gent. Namens de school kunnen wij ook rekenen op de medewerking van mevrouw Gerda De Bruyne ( logistiek directeur ) en de conciŽrge Pascal. Waarvoor onze dank. Nog voor de eerste samenkomst heb ik een goed gevoel qua accommodatie en samenwerking met de school.
2019
Ingang Sint-Bavo humaniora
Zaal " De schrijver "

2020
.